Mateřská škola "Pod Ještědem"

Mateřská škola "Pod Ještědem" se nachází v Liberci, v lokalitě Horní Hanychov pod Ještědským hřebenem. Tato poloha školy nám umožňuje zařazovat  do vzdělávacího programu množství přírodních i sportovních aktivit. Pracujeme podle Školního vzdělávacího programu "Život dětí pod Ještědem".

Budova mateřské školy je patrová vila s kapacitou pro 60 dětí, třídy jsou homogenní. Je obklopena zahradou s pískovišti, houpačkami a herními prvky. Je využívána ve všech ročních obdobích k sezónním činnostem a sportovním aktivitám.

Provoz je od 6:30 do 16:30 hodin. Nepřítomnost dítěte se omlouvá buď písemně nebo telefonicky předem nebo v daný den od 6:30 do 8:00hodin na telefonní čísla 482 771 067 nebo 776 484 483.

OTEVŘENÍ MŠ POD JEŠTĚDEM OD 18. 5. 2020

Informace pro rodiče k nástupu
(pokyny pro bezpečnost vašich dětí a zaměstnancům MŠ)

1. MŠ se otevírá 18. 5. 2020 od 7 do 16 hodin v omezeném provozu, kvůli některým zaměstnancům v rizikové skupině, předběžně do června 2020.

2. Provoz MŠ je od 7 do 16 hodin pro všechny děti, třídy se nespojují.

3. Při nástupu dítěte zákonný zástupce předá vyplněné a podepsané čestné prohlášení (ke stažení zde), nutné aktualizovat každý týden.

4. Do areálu MŠ vstupuje pouze jeden zákonný zástupce v roušce s dětmi. Prosíme, dodržujte bezpečnostní rozestupy dle značení.

5. Před vstupem do šatny je každý povinen (rodič i děti) použít dezinfekci na ruce.

6. Do budovy MŠ může vstoupit pouze jeden rodič s dětmi. Prosíme, urychlete pobyt v šatně!

7. Rodič nesmí vstoupit dál než do prostor šaten. Dítě převezme zaměstnanec MŠ a přivede ho do třídy.

8. Po předání nebo vyzvednutí dítěte musí zákonný zástupce co nejrychleji opustit celý areál MŠ (budova i zahrada).

9. Do MŠ se nesmí nosit žádné hračky z domova.

10. Po příchodu provádí zaměstnanec MŠ ranní filtr (měření teploty, vizuální kontrola dítěte, hygiena rukou).

11. Při sebemenším náznaku rýmy, kašle, teploty bude rodič telefonicky informován a je povinen si dítě neprodleně vyzvednout. 12. Děti nemusí mít v MŠ roušku, prosíme ale o 2ks podepsaných roušek v sáčku pro případ, že by se v MŠ nemoc vyskytla a museli jsme narychlo ochránit děti.

Aktuality

 • Podmínky provozu MŠ Pod Ještědem od 18. 5. 2020 do konce školního roku 2019/2020 (31. 8. 2020) ke stažení v sekci Mateřská škola
 • Změna uzavření MŠ v období letních prázdnin. MŠ bude uzavřena od 20.7.2020 do 16.8.2020.
 • V omezeném provozu budou do MŠ upřednostňovány děti předškolního věku, jejich sourozenci a dále děti podle věku.
 • Zápis MŠ - 5.5.2020 od 9:00 hod do 15:00 hod je možno po telefonické domluvě s ředitelkou školy vytiskout přihlášku (pro rodiče, kteří nemají možnost tisku).
 • Zápis - sběr přihlášek proběhne od 11.5.2020 do 13.5.2020, v čase od 8:00 do 16:00 hod.MŠ preferuje osobní doručení do schránky MŠ. Přihláška musí mít potvrzení o očkování od pediatra.
 • Vážení rodiče, žádost o ošetřovné si můžete stáhnout v sekci Mateřská škola
 • Vážení rodiče, vydávání žádostí ze zápisového portálu se posouvá a začne 27.4.2020. Další informace k zápisu do MŠ, prosím sledujte na webových sránkách. Děkujeme
 • Vzdělávání předškolních dětí - na brance MŠ si můžete vyzvednotu grafomotorické listy a pokyny k procvičování s dětmi.
 • O aktuálních informacích z Magistrátu města, Vás budeme i nadále informovat na našich webových stránkách.
 • MŠ uzavřena v průběhu letních prázdnin v období od 13.7.2020 do 21.8.2020. Zájemci o náhradní prázdninovou školku se musí nahlásit do konce dubna paní ředitelce.
 • Vážení rodiče, platby pro školní rok 2018/2019 za předškolní vzdělávání a stravné naleznete v sekci Mateřská škola.
 • Dne 1.6.2020 se bude konat v MŠ zábavné dopoledne plné her ke dni dětí.Děti mohou být z domova namalované. Masky nenoste.

Dnešní jídelníček

Svačina:
cereální rohlík se šlehaným pomazánkovým máslem, kakao nebo čaj, ovoce al. 1,6,7
Polévka:
kapustová s kapáním al. 1,3
Oběd:
zapečené brambory s kuřecím masem, kukuřicí, hráškem a vejci, zeleninová obloha, ovocný čaj al. 7
Svačina:
slunečnicový chléb s fazolovou pomazánkou, mléko nebo čaj, zelenina al. 1,3,7
25.05.2020 co bude zítra dobrého?