Mateřská škola "Pod Ještědem"

Mateřská škola "Pod Ještědem" se nachází v Liberci, v lokalitě Horní Hanychov pod Ještědským hřebenem. Tato poloha školy nám umožňuje zařazovat  do vzdělávacího programu množství přírodních i sportovních aktivit. Pracujeme podle Školního vzdělávacího programu "Život dětí pod Ještědem".

Budova mateřské školy je patrová vila s kapacitou pro 60 dětí, třídy jsou homogenní. Je obklopena zahradou s pískovišti, houpačkami a herními prvky. Je využívána ve všech ročních obdobích k sezónním činnostem a sportovním aktivitám.

Provoz je od 6:30 do 16:30 hodin. Nepřítomnost dítěte se omlouvá buď písemně nebo telefonicky předem nebo v daný den od 6:30 do 8:00hodin na telefonní čísla 482 771 067 nebo 776 484 483.

Vážení rodiče,

od středy 18. března nabídne statutární město Liberec i péči o děti mladšího školního věku, maximálně však do věku 10 let. Půjde pouze o děti rodičů výše vybraných profesí.


Základnou pro ně bude ZŠ Ještědská počínaje 8:00 hod. Minimálně první den musí své děti přímo ve škole předat rodiče, to je podmínkou!

S platností od 18. března pro tyto děti otevřeme jeden z pavilonů ZŠ Ještědská, která je rovněž od zítřka určena jako škola pro děti mladšího školního věku (max. však do 10 let) zákonných zástupců týchž explicitně vymezených profesí.

Mateřská škola na Ještědské zatím bude fungovat v časech 7:00 – 16:00, výchovně-vzdělávací proces tam povedou profesionální učitelky z MŠ. I zde mj. platí povinnost provádět ranní zdravotní filtr a nepřevzít dítě s příznaky akutního onemocnění. Ostatní mateřské školy v Liberci tedy už nebudou od 17. 3. 2020 přebírat žádné děti!


Děti musí mít s sebou (samozřejmě vše řádně označené):

- 2 svačiny

- dostatek pití

- přezuvky (bačkůrky)

- přiměřené oblečení (i na ven – např. přechod v nutných případech mezi pavilony venkovní částí areálu školy)

Vstup do pavilonu bude zřetelně označen. Při přejímání dětí budou 1. den (18.3.) přítomny zástupkyně odboru sociální péče SML, které budou evidovat údaje o dětech a rodičích (např. alergie, sdělení profese atp.). Ochranné a desinfekční prostředky zajišťuje krizové oddělení SML a dle jejich sdělení budou ráno na škole k dispozici. Stravování (oběd) poskytne p. Vaníčková (Gastron).

Informace o ošetřovném – na Vaši žádost Vám elektronickou cestou pošleme formulář s razítkem školy.


UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY POD JEŠTĚDEM OD ÚTERÝ 17.3. 2020 NA DOBU NEURČITOU

Vážení rodiče, statutární město Liberec rozhodnutím krizového štábu zavírá své mateřské školy pro běžnou veřejnost.

S platností od úterý 17. března budou na dobu neurčitou k předškolnímu vzdělávání přebírány už jen děti rodičů těchto profesí:

- zaměstnanci bezpečnostních sborů,
- zaměstnanci obecní policie,
- zaměstnanci poskytovatelů zdravotních služeb,
- zaměstnanci poskytovatelů sociálních služeb (zejména pak služeb sociální péče a služeb sociální prevence dle zák. 108/2006 Sb. zákon o sociálních službách),
- zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
- příslušníci ozbrojených sil.

Děti rodičů výše vytčených profesí se zatím budou scházet ve svých domovských mateřských školách, podle jejich celkového počtu je pak v dalších dnech dislokovat do menšího počtu škol.
Žádáme rodiče těchto profesních skupin, aby kontaktovali ředitelku školy.

Děkujeme za pochopení…

V Liberci: 16. 3. 2020

Bc. Pavla Chundelová
ředitelka MŠ Pod Ještědem

Aktuality

 • Vážení rodiče, zápis do mateřských škol bude probíhat od 6.4.2020 elektronicky na portálu magistrátu města Liberce, kde se seznámíte se všemi fázemi zápisu.
  Podrobnosti naleznete v sekci Mateřská škola
 • Vážení rodiče, žádost o ošetřovné si můžete stáhnout v sekci Mateřská škola
 • Vážení rodiče, platby pro školní rok 2018/2019 za předškolní vzdělávání a stravné naleznete v sekci Mateřská škola.
 • Uzavření MŠ "Pod Ještědem" v období letních prázdnin. Mateřská škola bude uzavřena od 15.7.2019 do 18.8.2019.
 • Zápis do MŠ,,Pod Ještědem"( sběr vyplněných žádostí) - od 9:00 hod do 12:00 hod a od 13:00 hod do 16:00 hod
 • Děti přijaté do MŠ na školní rok 2019/2020 - ID dítěte : 1. 6495894883, 2. 7607445504, 3. 2843592962, 4. 3238061504, 5. 4631159044, 6. 5104190976, 7. 3930831364, 8. 5006284168, 9. 8745082889.
 • Děti přijaté do MŠ na školní rok 2019/2020 - ID dítěte : 10. 3040943104, 11. 3460275968, 12. 2601008128, 13. 4940953686, 14. 5980857662, 15. 2845956096
 • Informace pro nově přijaté děti. V pondělí 2.9.2019 nutno přinést evidenční list dítěte.
 • Uzavření MŠ v období vánočních prázdnin. MŠ bude uzavřena od 23.12.2019 do 1.1.2020.
 • MŠ uzavřena v průběhu letních prázdnin v období od 13.7.2020 do 21.8.2020.
 • Vážení rodiče, vzhledem k preventivnímu opatření (ohledně koronaviru), Vás žádáme, pokud to je možné, nechte si děti doma.
 • O aktuálních informacích z Magistrátu města, Vás budeme i nadále informovat na našich webových stránkách.

Dnešní jídelníček

dnes není nic na jídelníčku, páč jsme s největší pravděpodobností všichni doma
nashledanou zase v pondělí!
28.03.2020