Mateřská škola "Pod Ještědem"

Mateřská škola "Pod Ještědem" se nachází v Liberci, v lokalitě Horní Hanychov pod Ještědským hřebenem. Tato poloha školy nám umožňuje zařazovat  do vzdělávacího programu množství přírodních i sportovních aktivit. Pracujeme podle Školního vzdělávacího programu "Život dětí pod Ještědem".

Budova mateřské školy je patrová vila s kapacitou pro 60 dětí, třídy jsou homogenní. Je obklopena zahradou s pískovišti, houpačkami a herními prvky. Je využívána ve všech ročních obdobích k sezónním činnostem a sportovním aktivitám.

Provoz je od 6:30 do 16:30 hodin. Nepřítomnost dítěte se omlouvá buď písemně nebo telefonicky předem nebo v daný den od 6:30 do 8:00hodin na telefonní čísla 482 771 067 nebo 776 484 483.

Aktuality

  • Den otevřených dveří v MŠ "Pod Ještědem" dne 20.3.2019 od 14:45 hod do 16:00 hod.
  • Vážení rodiče, v sekci Mateřská škola naleznete podrobnosti k zápisu k předškolnímu vzdělávání do mateřských škol pro školní rok 2019 – 2020
  • Pozor anketa pro rodiče! Máte zájem o prodloužení odpoledního provozu MŠ hrazenou zákonnými zástupci. Dotazník vyplňujte on-line na https:/goo.gl/forms/VgOrJxr4MshU9AUq2. Bližší informace u p. učitele
  • Vážení rodiče, platby pro školní rok 2018/2019 za předškolní vzdělávání a stravné naleznete v sekci Mateřská škola.
  • Uzavření MŠ "Pod Ještědem" v období letních prázdnin. Mateřská škola bude uzavřena od 15.7.2019 do 18.8.2019.
  • Informativní schůzka pro rodiče předškolních dětí se zástupkyní ZŠ Ještědská se koná 28.3.2019 od 16:00 hod.Rodiče se dozví informace k zápisu.

Dnešní jídelníček

dnes není nic na jídelníčku, páč jsme s největší pravděpodobností všichni doma
nashledanou zase v pondělí!
24.03.2019