Mateřská škola "Pod Ještědem"


Školné v době letních prázdnin 2021 - zde

Stravné a školné pro školní rok 2021/22 ke stažení zde

Zápis do MŠ 2021 - 2022 podrobnosti zde

Informace k otevření MŠ Pod Ještědem od 12.4.2021 ke stažení zde

Bližší informace k uzavření
MŠ Pod Ještědem od 1.3. 2021 ke stažení zde

Provouz v MŠ Pod Ještědem v období letních prázdnin 2021 ke stažení zde

Výroční zpráva za za školní rok 2019/2020 ke stažení
zde

Návrh rozpočtu MŠ Pod Ještědem pro rok 2021 ke stažení zde

Manuál k provozu škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 ke stažení zde

Minimální požadovaná struktura střednědobého výhledu rozpočtu 2020 až 2023 ke stažení zde

Projekt MŠ POD JEŠTĚDEM BAVÍ - ROZVÍJÍ - OBJEVUJE ke stažení zde

Podmínky provozu MŠ Pod Ještědem  od 18. 5. 2020 do konce školního roku 2019/2020 (31. 8. 2020) ke stažení zde

Co má umět předškolák aneb dvacatero předškoláka ke stažení zde

Projekt NAŠE ŠKOLIČKA JE PILNÁ JAKO VČELIČKA ke stažení zde

Oznámení o uzavření MŠ "Pod Ještědem" v době letních prázdnin ke stažení zde

Oznámení o schválení ozpočtu MŠ "Pod Ještědem" na rok 2020 ke stažení zde

Návrh rozpočtu MŠ "Pod Ještědem" na rok 2020 ke stažení zde

Výroční zpráva za za školní rok 2018/2019 ke stažení zde

Stravné a školné pro školní rok 2019/20 ke stažení zde

Školní řád MŠ Pod Ještědem 2019/20 ke stažení zde

Školní vzdělávací program pro školní rok 2019/20 ke stažení zde

Schválený rozpočet MŠ "Pod Ještědem" dle rozhodnutí rady města č. 253/2019 ze dne 19.3.2019 ke stažení zde

Směrnice pro přijímání dětí do mateřské školy ke stažení zde

GDPR - ochrana osobních údajů dokumenty ke stažení zde:

GDPR - Dokumentace správce osobních údajů.pdf

GDPR - Informace na stránky školy.pdf

GDPR - Přehled agend_tabulka .pdf

Informace o ochraně osobních údajů.pdf

Kontaktní údaje Správce GDPR.pdf

MŠ námitka proti zpracování.pdf

MŠ žádost o přístup.pdf

Pod Ještědem - přehled datových sad.pdf

Rozpočet MŠ Pod Ještědem pro rok 2019 ke stažení zde

Pozor anketa pro rodiče! Máte zájem o prodloužení odpoledního provozu MŠ hrazenou zákonnými zástupci. Dotazník vyplňujte on-line na https:/goo.gl/forms/VgOrJxr4MshU9AUq2. Dotazník ke stažení zde. Bližší informace u p. učitelek.

Strategický plán rozvoje MŠ 2018 - 2023 ke stažení zde

Výroční zpráva za za školní rok 2017/2018 ke stažení zde

Platby pro školní rok 2018/2019 za předškolní vzdělávání a stravné naleznete zde

S účinností od 25. května 2018 vstupuje v platnost nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR), které je nadřazeno národní legislativě. Povinné informace ke stažení zde

Seznam přijatých dětí pro rok 2018/19 ke stažení zde

Schválený rozpočet MŠ "Pod Ještědem" dle rozhodnutí rady města č. 316/2018 ze dne 20.3.2018 ke stažení zde

Výroční zpráva za za školní rok 2016/2017 ke stažení zde

MŠ Pod Ještědem návrh rozpočtu 2018 ke stažení zde

Výroční zpráva za za školní rok 2015/2016 ke stažení zde